France
No spot added to the website yet
Coraya Bay (Egypt)

Makadi Bay North (Egypt)

Marsa Mubarak (Egypt)

Sataya Reef (Egypt)